عضویت در خبرنامه

اخبار مراکز

مجمع عمومی مرحله اول استان سمنان

1621  تعداد بازدید  |  شنبه 28 آذر ماه 1394

همایون مطلب سرپرست اتحادیه امکان بعنوان نماینده تعاونی های استان سمنان در سال 1394 با اکثریت آرا انتخاب شدمجمع عمومی مرحله اول استان سمنان در تاریخ 18/09/94 با حضور نماینده اداره کل تعاون و نماینده هیئت مدیره اتحادیه امکان و با حضور 15 تعاونی در محل اتحادیه برگزار گردید که آقای همایون مطلب با 11 رای بعنوان نفر اصلی و محمد علی یزدان پناه با 4 رای به عنوان علی البدل انتخاب شدند و جلسه راس ساعت 10:45 با ذکر صلوات به پایان رسید .