عضویت در خبرنامه

اخبار مراکز

مجمع عمومی مرحله اول استان اردبیل

1538  تعداد بازدید  |  شنبه 5 دی ماه 1394

آقای علی رسولیان بعنوان نماینده تعاونی های استان اردبیل در سال 1394 با اکثریت آرا انتخاب شد

انتخابات نماینده مجمع استان اردبیل براساس آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی مرحله اول اتحادیه امکان ، درساعت 10 روزسه شنبه مورخ 1394/09/10 جلسه در اتاق سرپرستی مرکز با حضور مهران رزمی سرپرست مرکز اردبیل و 13 نفر نمایندگان تعاونی ها و نماینده محترم اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اردبیل برادر شوکتی تشکیل گردید که پس از بحث وگفتگو نهایتاً  آقای علی رسولیان با 11 رأی نماینده معرفی شده ازسوی تعاونی مصرف کارگاههای جاده اردبیل - تبریز شماره 5 ، به عنوان نماینده اصلی و آقای منصورحمزه زاده معرفی شده ازتعاونی امور صنفی اردبیل به عنوان نماینده علی البدل با 2 رأی برای مدت 2 سال انتخاب شدند. جلسه درساعت 10:30 باذکرصلوات برمحمدوآل محمدخاتمه یافت.