عضویت در خبرنامه

اخبار مراکز

دریافت لوح تقدیر مرکز هرمزگان

1381  تعداد بازدید  |  یکشنبه 6 تیر ماه 1395

دریافت لوح تقدیر سرپرستی اتحادیه امکان، شهرام جلوه نیا از طرف جناب آقای محمدعلی سلیمی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان