عضویت در خبرنامه

هرمزگان

شعبه مرکز استان هرمزگان

مشخصات : 
مساحت زمين: 3117 متر مربع 

مساحت انبار مركز1200  متر مربع 

مساحت زير بنا ساختمان اداري: 3720 متر مربع 

سال تأسيس: 1368 

رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري 

مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
تعداد تعاونيهاي عضو : 36 تعاوني 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 12354 نفر 
فروش در سال 1393 : 16777 میلیون ريال 
سرمايه در پايان سال 1393: 3693 ميليون ريال

آدرس:  بندرعباس- بلوارجمهوری اسلامی-نبش بلوارشهدا(بهشت زهرای قدیم)-جنب استادیوم ورزشی نخلتلفن :07632228706-07632225380

نمابر: 07632221120