عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

مجمع عمومی سالیانه اتحادیه امکان 96

2531  تعداد بازدید  |  یکشنبه 25 تیر ماه 1396

مجمع اتحادیه امکان در تاریخ 96/04/22 در محل دفتر مرکزی اتحادیه امکان برگزار گردید

مجمع اتحادیه امکان با حضور 49 عضو از 50 عضو این مجمع در تاریخ 96/04/22 در محل دفتر مرکزی اتحادیه امکان برگزار گردید.