عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

گزارش مجمع عمومی سالیانه اتحادیه امکان 96

1027  تعداد بازدید  |  یکشنبه 5 شهریور ماه 1396

آقایان دکتر عبدالرضا مصری، ابوالقاسم سرحدی زاده، هادی مقدسی و... با آراء قاطع اعضای حاضر به سمت هیئت‌مدیره اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه امکان در روز پنج‌شنبه 96/04/23 با حضور 49 عضو از 50 نفر عضو مجمع تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن تصویب صورت‌های مالی (صورت ترازنامه و سود و زیان) و عملکرد سال 1395 اتحادیه و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر پیشنهادات مذکور در گزارش هیئت‌مدیره نسبت به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره امکان، اخذ رأی به عمل آمد که درنتیجه آقایان دکتر عبدالرضا مصری، ابوالقاسم سرحدی زاده، هادی مقدسی، منوچهر خیری پور، حسن دژکامه، علی یزدانی و محمدرضا حائری با آراء قاطع اعضای حاضر به سمت هیئت‌مدیره اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

همچنین موسسه حسابرسی آزمون سامانه و آقایان عبدالله رئیسی و علی راست‌گو نیز به‌عنوان بازرسان قانونی اتحادیه برای سال مالی 1395 انتخاب شدند ضمناً مقرر شد که سود انباشته اتحادیه در سال 1395 به مبلغ 14.329.000.000 ریال طبق مفاد اساسنامه به‌صورت 30% به نسبت سرمایه اعضا نزد اتحادیه و 70% به‌عنوان مازاد برگشتی به نسبت خرید اعضا از اتحادیه در سال 1395 بین آنان تقسیم شود.

در این جلسه با افزایش سرمایه اتحادیه نیز موافقت به عمل آمد.

همچنین در مورد تعدادی از مراکز اتحادیه که فعالیت‌های آن‌ها بازیان همراه است بحث و بررسی به عمل آمد و اعضا حاضر در مجمع موافقت نمودند که مراکز مذبور یک سال دیگر به فعالیت‌های خود ادامه داده و درصورتی‌که همچنان ضرر ده باشند نسبت به تعطیلی آن‌ها اقدام لازم به عمل آید.