عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

اهدا لوح تقدیر بمناسبت هفته دولت

1004  تعداد بازدید  |  یکشنبه 5 شهریور ماه 1396

اهدا لوح تقدیر بمناسبت هفته دولت به آقایان حسن ایزدی، ماشااله زهتابی در روز 4شنبه مورخ 96/06/01 در دفتر مرکزی اتحادیه امکان

اهدا لوح تقدیر بمناسبت هفته دولت به آقایان حسن ایزدی، ماشااله زهتابی از بازرسین محترم اتحادیه در سال 1395 توسط رئیس هیئت مدیره آقای مصری درحضور رئیس مجمع آقای محجوب و مدیرعامل اتحادیه آقای حسن رسولی بمنظور قدردانی از زحمات ایشان.