عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

درگذشت والده ی محترمه، آقای حاج حسن رسولی، مدیر محترم عامل اتحادیه امکان

586  تعداد بازدید  |  یکشنبه 29 مهر ماه 1397

با قلبی آکنده از اندوه و تاثر، درگذشت والده ی محترمه، آقای حاج حسن رسولی، مدیر محترم عامل اتحادیه امکان، ام الشهید حاجیه خانم زهرا اکبری را به اطلاع می رسانیم