عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

پرداخت ۹.۵ میلیارد دلار یارانه پنهان گاز و برق به سه بخش اقتصاد

119  تعداد بازدید  |  دوشنبه 15 مهر ماه 1398

میزان کل یارانه پنهان بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ حدود ۹.۵ میلیارد دلار برآورد شده است که ۵.۲ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان برق است.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت یارانه پنهان در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی پرداخته است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته و آمار ارائه شده از سوی وزارت نفت و وزارت نیرو، در سال ۱۳۹۷، میزان کل مصرف گاز طبیعی برای بخش صنعت، (بدون در نظ گرفتن خوراک واحدهای پتروشیمی)، ۵۵.۱ میلیارد متر مکعب و میزان کل مصرف برق ۷۸.۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. متوسط تعرفه یارانه‌ای گاز طبیعی برای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۸۰۰ ریال بر مترمکعب و متوسط تعرفه یارانه‌ای برق حدود ۶۷۱ ریال بوده است. میزان کل یارانه پنهان بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ حدود ۹.۵ میلیارد دلار برآورد شده است که ۵.۲ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان برق است.

همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت نفت و وزارت نیرو میزان مصرف کل گاز طبیعی در کشور در حوزه صنعت، معدن و پتروشیمی ۵۵.۱ میلیارد متر مکعب (بدون در نظر گرفتن خوراک پتروشیمی‌ها) و میزان فروش کل برق در سال ۱۳۹۷ در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی حود ۷۸.۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. با در نظر گرفتن مفروضات زیر، برآوردی از میزان یارانه پنهان در این بخش برای سال ۱۳۹۷ ارائه شده است.

- متوسط تعرفه برق یارانه‌ای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی: ۶۷۱ کیلووات ساعت

- متوسط تعرفه گاز یارانه‌ای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی: ۱۸۰۰ ریال بر هر متر مکعب

- متوسط بهای تمام شده برق صنعتی : ۶۰۵۷ ریال بر هر کیلووات ساعت (۵.۵سنت)

- متوسط بهای گاز صادراتی ایران: ۱۲ هزار و ۱۰۰  ریال بر هر متر مکعب (۱۱ سنت)

- نرخ تسعیر هر دلار ۱۱۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.

بر اساس محاسبات انجام شده، میزان یارانه پنهان گاز طبیعی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی (بدون در نظر گرفتن خوراک پتروشیمی‌ها) حدود ۵.۲ میلیارد دلار و میزان یارانه پنهان برق در این بخش (با کسر میزان برق تولیدی نیروگاه‌های اختصاصی واحدهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی) حدود ۴.۳ میلیارد دلار است. بنابراین در سال ۱۳۹۷ میزان یارانه پنهان انرژی در کل بخش صنعت، معدن و پتروشیمی کشور بر اساس مفروضات فوق، حدود ۹.۵ میلیارد دلار قابل برآورد است.

برای ارائه تصویری از میزان مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی کشور از ترازنامه هیدروکربوری کشور (۱۳۹۶)، آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران برای واحدهای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر  (۱۳۹۵)، آمار منتشر شده از طرف دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی وزارت نیرو (۱۳۹۷) و آمار وزارت نفت استفاده شده است.

در سال ۱۳۹۵، کل بخش صنعت، معدن و پتروشیمی کشور حدود ۳۴۴.۸۶ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف کرده است. گاز طبیعی ۷۹.۱۰ درصد از میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است که برابر با ۴۴.۲۸۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی است. ۱۳ درصد از کل مصرف انرژی این بخش مربوط به برق است که برابر با ۷۷.۶۰۳ گیگاوات ساعت است. سایر فرآورده‌های نفتی مانند نفت گاز و نفت کوره نیز سهم ۷.۶ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.