عضویت در خبرنامه

شعب و مراکزفروش

شعبه مرکز استان هرمزگان

مشخصات : 
مساحت زمين: 3117 متر مربع 

مساحت انبار مركز: 1200  متر مربع 

مساحت زير بنا ساختمان اداري: 120 متر مربع 

سال تأسيس: 1368 

رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري 

مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
تعداد تعاونيهاي عضو : 36 تعاوني 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 12354 نفر 
فروش در سال 1395 : 20.301.693.416 ريال 
سرمايه در پايان سال 1393: 3693 ميليون ريال

آدرس:  بندرعباس- بلوارجمهوری اسلامی-نبش بلوارشهدا(بهشت زهرای قدیم)-جنب استادیوم ورزشی نخلتلفن :07632228706-07632225380

نمابر: 07632221120

شعبه مرکز استان قم

مشخصات  : 
مساحت زمين : 4400 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 1353 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 172 متر مربع
 
سال تأسيس: 1379
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 18 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 6052 نفر
 
فروش در سال 1395 : 33.503.313.245 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2368 ميليون ريال
 
آدرس : قم ـ جاده قديم تهران ـ كوچه چهارم ـ بعد از ترمينال تلفن : 36643555 ـ 36640556 025
فکس:36643855- 025


شعبه مرکز استان کهکیلویه و بویراحمد

مشخصات:
مساحت زمين : 2.100 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 612 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 321 متر مربع
 
سال تأسيس: 1372
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 16 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 2.436 نفر
 
فروش در سال 1395 :  13.383.893.225 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 786 ميليون ريال
 
آدرس : ياسوج ـ جاده شرف آباد ـ پائين تر از نيروي انتظامي تلفن : 33332700 ـ 33338600 - 074
فکس: 33332701-074


شعبه مرکز استان همدان

مشخصات: 
مساحت زمين : 11112 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2028 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 170 متر مربع
 
سال تأسيس: 1366
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : محمد رضا حائري
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 34  تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 10874 نفر
 
فروش در سال 1395 : 52.755.953.255 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 4100 ميليون ريال
 
آدرس : همدان ـ جاده ملاير ـ پل شورين ـ جنب انبارهاي عمومي تلفن : 32747627 - 081

فکس : 32747546 - 081شعبه مرکز استان خوزستان

مشخصات: 
مساحت زمين : 12111.74 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 2440 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 320 متر مربع
 
سال تأسيس: 1373
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 88 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 42378 نفر
 
فروش در سال 1395 : 50.745.571.422 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 15386 ميليون ريال
 
آدرس : اهواز ـ پليس راه انديمشك ـ به سمت كيانپارس ـ جنب پدافند هوايي تلفن : 33908103 ـ 33908111 - 061
فکس:33908103-061


شعبه مرکز استان اصفهان

مشخصات : 
 مساحت زمين : 13068  متر مربع  
مساحت انبار مركز : 3960 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 337 متر مربع
 
سال تأسيس: 1377
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 175 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 117949 نفر
 
فروش در سال 1395 : 207.379.862.909 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 46687 ميليون ريال
 
آدرس:
اصفهان-جاده تهران-مقابل پالایشگاه-خیابان شماره 18 
تلفن: 33804029-031     نمابر : 33804024-031   
شعبه مرکز استان کرمان

مشخصات: 
مساحت زمين : 10000 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 3403 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 172 متر مربع
 
سال تأسيس: 1369
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 107 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 40917 نفر
 
فروش در سال 1395: 147.620.356.406  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393: 14500 ميليون ريال
 
آدرس:
کرمان کیلومتر 2 جاده تهران اتحادیه امکان   
تلفن :
03432910210
          فکس: 32910211-034

انبارصاحب الزمان

مشخصات: 
مساحت زمين : 19125 متر مربع
 
مساحت انبار مركز : 8569 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 1606متر مربع
 
سال تأسيس: 1374
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 512 تعاوني 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 195877 نفر
 
فروش در سال 1395: 200.650.884.319 ریال
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 

آدرس : تهران - کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج- روبروی شهاب خودرو - خیابان نخ زرین  خیابان امکان   تلفن : 44503980,44504867,44503988


شعبه مرکز استان کردستان

مشخصات: 
 مساحت زمين : 4540 متر مربع 
مساحت انبار مركز : 840 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 147 متر مربع
 
سال تأسيس: 1375

رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 18 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 7199 نفر
 
فروش در سال1395 : 28.925.120.366  ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2301 میلون ریال 
 
آدرس : سنندج ـ پشت ترمينال مسافربري ـ روبروي پارك مولوي تلفن  33516414 -33513667 - 087
فکس: 33513596-087
شعبه مرکز استان اردبیل

 مشخصات:
 مساحت زمين : 8870 متر مربع 
مساحت انبار مركز : 1760 متر مربع
 
مساحت زير بنا ساختمان اداري : 256 متر مربع
 
سال تأسيس: 1378
 
رئيس هيئت مديره در سال تأسيس : ابوالقاسم سرحديزاده
 
مدير عامل در سال تأسيس : حسن رسولي
 
تعداد تعاونيهاي عضو : 19 تعاوني
 
تعداد اعضاء تعاونيهاي عضو : 5906 نفر
 
فروش در سال 1395 : 45.090.038.749 ريال
 
سرمايه در پايان سال 1393 : 2179 ميليون ريال
 
آدرس : اردبيل ـ شهرك صنعتي 1 ـ خيابان پنجم تلفن : 33644463 ـ 33644400 -045
فکس: 33645907 - 045
<<  <  1  2  >  >>