shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو

صادرات محصولات جالیزی محدود می‌شود

صادرات محصولات جالیزی محدود می‌شود

محمد قربانی افزود: برای حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی باید تولید محصولات جالیزی محدود و عوارض صادراتی این محصولات پرآب بر، افزایش یابد.

بخش کشاورزی در ایران حدود ۱۰ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود که در این میان محصولات صیفی و جالیزی سهم زیادی از صادرات را دارند، اما با توجه به کم آبی و ضرورت توجه به محصولات اساسی به منظور تامین امنیت غذایی، این محدودیت‌ها اعمال شده است.

انصراف از نظر
دسته بندی ها
فیلترها
Sort
display