shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو
خبرخوان

بلاگ

‌تغییر روند حکمرانی بانک مرکزی در اقتصاد کشور
‌تغییر روند حکمرانی بانک مرکزی در اقتصاد کشور

بازار ارز چگونه به ثبات رسید

مراسم سومین روز درگذشت حاج حسن رسولی
مراسم سومین روز درگذشت حاج حسن رسولی

مراسم درگذشت مدیرعامل اتحادیه امکان

ارزش کار و کارگر
ارزش کار و کارگر

عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزای عالم موجود شده است از فعالیتهایی که بعضِ موجودات دارند. هیچ موجودی را شما نمی توانید سراغ کنید الّا اینکه کارگر و کار در او موجود است و خودش کار است.

مفهوم کارگر در قانون کار
مفهوم کارگر در قانون کار

مفهوم کارگر در قانون کار

دسته بندی ها
فیلترها
Sort
display