shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو
خبرخوان

نوشته‌های بلاگ تیر 1399

ارزش کار و کارگر
ارزش کار و کارگر

عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزای عالم موجود شده است از فعالیتهایی که بعضِ موجودات دارند. هیچ موجودی را شما نمی توانید سراغ کنید الّا اینکه کارگر و کار در او موجود است و خودش کار است.

مفهوم کارگر در قانون کار
مفهوم کارگر در قانون کار

مفهوم کارگر در قانون کار

دسته بندی ها
فیلترها
Sort
display