shared.root-header.address
shared.root-header.telephone
جستجو
خبرخوان

نوشته‌های بلاگ تیر 1399

ارزش کار و کارگر
ارزش کار و کارگر

عالم موجود شده است از فعالیت خدا، اجزای عالم موجود شده است از فعالیتهایی که بعضِ موجودات دارند. هیچ موجودی را شما نمی توانید سراغ کنید الّا اینکه کارگر و کار در او موجود است و خودش کار است.

مفهوم کارگر در قانون کار
مفهوم کارگر در قانون کار

برخورداری از موارد حمایت از کارگران که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است ، در درجه اول نیازمند تعریف کارگر و شناخت گستره مفهومی آن در قوانین مرتبط می باشد .

دسته بندی ها
آرشیو بلاگ
فیلترها
Sort
display